ÁSZF - Házigyogytorna.hu Arthuman Központ Skip to content

1. Jelentkezés

Kliensek az oldalon közzétett információ alapján űrlap kitöltésével, telefonon, egyéb írásos formában jelentkeznek házi gyógytornára, illetve valamely kiválasztott szolgáltatásra. Házi gyógytorna kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban, a kliens által megjelölt helyszínen történik.

2. Jogviszony létrejötte, felek

Szolgáltatás megrendelője a szolgáltatás Vevője, Szolgáltató az ArtHuman Központ (üzemeltető: Kp-Fiscus Bt. és Kp-Expert Kft.). Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megrendelésével jogviszony jött létre a Megrendelő és az ArtHuman Központ között. A felek közti megállapodás értelmében tilos az ArtHuman Központ megkerülésével, az ArtHuman Központ képviselői által nyújtott, bizonylat nélküli szolgáltatás igénybevétele bármely helyszínen.  Az ilyen jellegű együttműködés a Megrendelő és az ArtHuman Központ egyedi képviselői között az eredeti szerződés céljával ellentétes, ezért a Megrendelő által kötbérfizetési kötelezettséggel jár, melynek összege az igénybevett szolgáltatás értékének kétszerese.

3. Megrendelés, bejelentkezés, időpontok lefoglalása, lemondása

A weboldalon leadott bármely megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek érdekében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben jelezheti (arthuman@arthuman.hu). A szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és a Megrendelem gombra való kattintással kapacitás függvényében a Kp-Fiscus Bt.-vel (Adószám: 20353953-1-43), illetve a Kp-Expert Kft-vel (Adószám: 25044014-2-43) köti (1122 Budapest, Alkotás út 15. I/9.).

Fizetési feltételek

Megrendelés után azonnal visszajelzést küldünk a megrendelés adatairól, valamint elküldjük a fizetési információkat. A fizetési határidő 8 nap, legkésőbb a gyógytorna kezelés megkezdésének időpontja előtt 2 órával, melynek be nem tartása esetén a megrendelést töröljük.  Gyógytorna kezelések igénybe vételére előre átualással, bankkártyával vagy a helyszínen készpénzben kifizetett bérletek esetén van mód, illetve bérlet vásárlásának hiányában a fizetés alkalmanként lehetséges a helyszínen készpénzben, illetve előzetes utalással, bankkártyás fizetéssel.

Megrendelés leadása írásban, illetve telefonon, a megrendelő adatainak leadásával is lehetséges.

Elállás

Kliensek szolgáltatás igénybevételére első alkalommal szolgáltatónál előzetesen írásban, telefonon, személyesen stb. időpontot egyeztetnek, mely időpontban Szolgáltató szolgáltatás nyújtása céljából a megrendelő által megadott helyszínen rendelkezésre áll. Elállás esetén Kliens a fentiekben részletezett módon írásban élhet elállási jogával. Amennyiben a megrendelés, időpont foglalás személyesen igénybeveendő szolgáltatásra vonatkozik, az elállást a 14 napos határidő figyelembevételével, de az egyeztetett időpontot megelőzően legkésőbb 24 órával Kliens köteles Szolgáltatóval közölni. Az elállási szándék közlésének elmaradása esetén Szolgáltató 100%-os rendelkezésre állását figyelembe véve Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díj teljes összegére, melyet Megrendelő köteles fizetési határidőn belül pénzügyileg rendezni. Ezen lemondási szabály bármely egyéni szolgáltatás igénybevételére történő időpont foglalásra érvényes, legyen az első vagy ezt követő foglalás.

Lemondás

A Kiens otthonában történő szolgáltatás igénybe vétele esetén amennyiben a kezelési időpont lemondása a lefoglalt időpontot megelőző legalább 24 órával nem történik meg, Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díj teljes összegét a bérlet árából felhasználtként elszámolni, illetve az alkalmi gyógytorna árát megrendelő felé felszámolni.

Amennyiben a lemondás egyáltalán nem történik meg, és a Szolgáltató képviselője a megrendelés és az előzetes egyeztetés alapján a helyszínen megjelenik, s a Kliens a szolgáltatást előzetes lemondás nélkül nem veszi igénybe,   Szolgáltató jogosult a rendelkezésre állás idejét figyelembe véve a szolgáltatási díj 200%-át a bérlet árából felhasználtként elszámolni.

4. Állapotfelmérés

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevételére jelentkező Klienseknek a kiválasztott szolgáltatást nyújtja. Az állapotfelmérés az első kezelés alkalmával, önállóan vagy a kezelés részeként történik meg. Az állapotfelmérés célja a megfelelő terápia kidolgozásához szükséges anamnézis felvétele.

5. Szolgáltatás igénybevétele, díjfizetés

Házi gyógytorna esetén a szolgáltatás igénybe vétele a Kliens megrendelése alapján a Kliens által megjelölt helyszínen, jellemzően az otthonában történik.

Kliens írásbeli megrendelését követően Szolgáltató írásban vagy telefonon igazolja a megrendelés beérkezését és egyben megküldi a megrendeléshez kapcsolódó díjbekérőt.

A megrendelt szolgáltatás ellenértékének beérkezését követően Szolgáltató és Kliens rögzíti a szolgáltatás igénybe vételének első időpontját, amikor a szolgáltató képviselője köteles a helyszínen a megrendelt szolgáltatást nyújtani. A szolgáltatás nyújtásának időtartama a megrendelésnek megfelelően történik. Szolgáltató és Megrendelő egyaránt tudomásul veszi a megrendelt szolgáltatás időkeretét.

A megrendelt szolgáltatás teljesítését Kliens a szolgáltatás igénybe vételét követően aláírásával igazolja.

Házi gyógytorna esetén fizetés előre fizetéssel vagy a kezeléssel egyidejűleg történhet. Utólagos fizetés nem lehetséges.
Kliens a következő fizetési módok közül választhat: készpénzfizetés, bankkártyás fizetés, átutalás, paypal, banki készpénzbefizetés. SZÉP kártyával, illetve önkéntes egészségpénztári számláról történő fizetés szintén elfogadott.

A megrendelt szolgáltatás ára a mindenkor érvényes árlistában foglalt ár. Megrendelő megrendeléskor köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni, melyet Szolgáltató képviselője jogosult bármikor ellenőrizni. Valótlan adatok megadása esetén Megrendelő a megrendelt szolgáltatás értékének 200%-át köteles Szolgáltató részére kötbérként megfizetni.

6. Elállás a szolgáltatás igénybe vételétől, pénzvisszatérítés

Elállás, pénzvisszafizetés díjköteles szolgáltatás esetén lehetséges.

Amennyiben kezelés még nem történt, az egyeztetett időpontot megelőzően legalább 24 órával a szolgáltatás a megrendeléstől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül lemondható.

Megvásárolt és kifizetett bérlet esetén Kliens elállási jogát írásban benyújthatja a szolgáltatónál. A Kliens a megrendeléstől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szolgáltatás igénybevételétől  és jogosult a befizetett és szolgáltatással le nem fedett, azaz fel nem használt összeg  visszatérítésére.

Ezt követően bérlet teljes vagy időarányos visszatérítésére nincs lehetőség.

Visszatérítési igény esetén a felhasznált kezelések alkalmi díja kerül felszámításra, továbbá 2.500 Ft kezelési költség. A befizetett összegből levonásra kerül az igénybevett kezelések alkalmi díjának összege (alkalmi díj * igénybevet alkalmak száma), valamint a kezelési költség. A befizett díjból a levonást követően fennmaradt összeg a visszítérítendő végösszeg.

7. Reklamáció

Kifogás esetén írásbeli reklamáció a következő címre küldhető: arthuman@arthuman.hu .

8. Egyéb feltételek

Az ArtHuman Központ szolgáltatásait igénybe vevők személyes adataikat a szolgáltató rendelkezésére bocsátják, ezáltal ArtHuman Központ személyes adatkezelőnek minősül. A személyes adatkezelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. ArtHuman Központ üzemeltetője (Kp-Fiscus Bt.) a jogszabályban szabályozott adatkezelési nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

 

Back To Top

Hívjon minket vagy jelentkezzen most!

2.000 Ft kedvezmény

az első gyógytornára

Jelentkezzen most házi gyógytornára és az első foglalásból 2.000 Ft kedvezményt biztosítunk!